Những câu hỏi thường gặp nhất

1. Bao lâu tôi nhận được hàng?

Tùy thuộc vào địa chỉ nhận hàng của các bạn mà thời gian nhận hàng trong vòng 24h trong thời gian làm việc.

Tùy thuộc:
 •  Hết giờ làm việc
 •  Địa chỉ không đúng
 •  Sản phẩm hết hàng
 •  Ngày nghỉ giới hạn giờ
 •  Phương tiện gặp trục trặc

1. Bao lâu tôi nhận được hàng?

Tùy thuộc vào địa chỉ nhận hàng của các bạn mà thời gian nhận hàng trong vòng 24h trong thời gian làm việc.

Tùy thuộc:
 •  Hết giờ làm việc
 •  Địa chỉ không đúng
 •  Sản phẩm hết hàng
 •  Ngày nghỉ giới hạn giờ
 •  Phương tiện gặp trục trặc

1. Bao lâu tôi nhận được hàng?

Tùy thuộc vào địa chỉ nhận hàng của các bạn mà thời gian nhận hàng trong vòng 24h trong thời gian làm việc.

Tùy thuộc:
 •  Hết giờ làm việc
 •  Địa chỉ không đúng
 •  Sản phẩm hết hàng
 •  Ngày nghỉ giới hạn giờ
 •  Phương tiện gặp trục trặc

1. Bao lâu tôi nhận được hàng?

Tùy thuộc vào địa chỉ nhận hàng của các bạn mà thời gian nhận hàng trong vòng 24h trong thời gian làm việc.

Tùy thuộc:
 •  Hết giờ làm việc
 •  Địa chỉ không đúng
 •  Sản phẩm hết hàng
 •  Ngày nghỉ giới hạn giờ
 •  Phương tiện gặp trục trặc

1. Bao lâu tôi nhận được hàng?

Tùy thuộc vào địa chỉ nhận hàng của các bạn mà thời gian nhận hàng trong vòng 24h trong thời gian làm việc.

Tùy thuộc:
 •  Hết giờ làm việc
 •  Địa chỉ không đúng
 •  Sản phẩm hết hàng
 •  Ngày nghỉ giới hạn giờ
 •  Phương tiện gặp trục trặc

1. Bao lâu tôi nhận được hàng?

Tùy thuộc vào địa chỉ nhận hàng của các bạn mà thời gian nhận hàng trong vòng 24h trong thời gian làm việc.

Tùy thuộc:
 •  Hết giờ làm việc
 •  Địa chỉ không đúng
 •  Sản phẩm hết hàng
 •  Ngày nghỉ giới hạn giờ
 •  Phương tiện gặp trục trặc